آخرین اخبار
پیوندهای مرتبط
کانال تلگرامي مشکات

پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري

شبکه اطلاع رساني دانا

طنين ياس

تبديل طعم شيرين روابط خانوادگي به تلخي هاي روابط مجازي:

خواب مسئولين و جاي خالي شبکه هاي اجتماعي سالم/ از بي سوادي مجازي تا تخريب فرهنگي غرق شدن عواطف لطيف خانوادگي در امواج سهمگين شبکه هاي اجتماعي و جاي خالي شبکه هاي اجتماعي سالم و بي خيالي و خواب مسئولين در اين خصوص آسيبها و تهديدات جدي را به دنبال دارد.

تبديل طعم شيرين روابط خانوادگي به تلخي هاي روابط مجازي:

خواب مسئولين و جاي خالي شبکه هاي اجتماعي سالم/ از بي سوادي مجازي تا تخريب فرهنگي غرق شدن عواطف لطيف خانوادگي در امواج سهمگين شبکه هاي اجتماعي و جاي خالي شبکه هاي اجتماعي سالم و بي خيالي و خواب مسئولين در اين خصوص آسيبها و تهديدات جدي را به دنبال دارد.

گلايه هاي يک نخبه استاني از بي مهري هاي مسئولين

فرار مغزها و انحطاط نيروي جوان کارآمد نتيجه ي بي عدالتي در کشور است تازماني که جامعه عاري از ناپاکي نشودواخلاق وعدالت اجرانشود,آن جامعه هرروزبيش ازقبل به زوال گراييده وبهاي سنگيني دراين راه به جهت فرار مغزها وانحطاط نيروي جوان کارآمد خواهد پرداخت.که مامتاسفانه ازاين اهميت بي بهره ايم.

برجام در دام

نهال نوپاي روحاني را آفت نقض برجام خشکاند رسما مي کشند خودشان را تا ثابت کنند که آمريکا، همين کدخداي مهرباني است که ما مي‌گوييم، نه آمريکاي «مرگ بر آمريکا»ي شما . در اين راه حتي، وعده سيب و گلابي هم دادند و آب خوردن ملت را متاثر از نظر آمريکا دانستند.
اخبار زنان استان چهارمحال و بختیاری
اخبار فرهنگی
اخبار استانی
اخبار سیاسی و کشوری